Nattarbeid i Tistedal

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 16. – 20. juli foregå støyende sporarbeid i Tistedal mellom Halden og Aspedammen. Arbeidet vil pågå i tidsrommet mellom ca. kl. 20.00 og 02.00, hver natt i perioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene foregår i Bane NORs egen regi, og består i hovedsak av sveisearbeid knyttet til nøytralisering av temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Arbeidet må utføres på natta fordi temperaturen på dagtid ligger langt over tillatte grenseverdier.

Bane NOR er klar over den ekstreme store skogbrannfaren i området, og har tett dialog med brannvesenet i Halden. Etter en samlet vurdering av Bane NORs ekstraordinære tiltak for sikring mot brann og branntilløp, har brannvesenet gitt tillatelse til at de varme arbeidene kan utføres.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige.