Nattarbeid Eina - Hunndalen

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra tirsdag 7.8. til onsdag 22.8. foregå nattarbeid mellom Eina og Hunndalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene som består i utskifting av skinner, utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR. og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Arbeidstider
Arbeidene vil foregå i tidsrommet fra kl. 20.00-05.00 hver natt i perioden.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Frode Kristiansen, byggeleder Bane NOR
Mobil: 958 66 201
E-post: frode.kristiansen4@banenor.no

Bengt-Gøran Ryman, anleggsleder Railcom AS
Mobil: 974 34 023
E-post: bengt.goran.ryman@railcom.as