Nattarbeid Bekkelaget-Kolbotn

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 27. – 29.10 bli utført maskinelt sporvedlikehold på deler av strekningen mellom Bekkelaget og Kolbotn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Arbeidene vil foregå i tidsrommet fra ca. 24.00-06.00 de respektive nettene.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Alternativ overnatting
Selv om støyen vil være forbigående, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Alternativ overnatting må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotell vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og politiet er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidet eller alternativ overnatting, ta gjerne kontakt på dagtid (08-16) med:

Gunnar Haug
Drift- og prosjektstøtte, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no