Nattarbeid Åneby stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 2. – 6.11. bli utført skinnebytte ved Åneby stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 23.00-06.00 hver natt i perioden. Vi beklager ulempene som følge av støy, og beklager sen varsling som skyldes svikt i rutinene for utveksling av informasjon mellom entreprenør og byggherre.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av arbeidene, kan vi tilby alternativ overnatting på hotell. Vi presiserer at dette må avtales med byggeledelsen. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til alternativ overnatting vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner/bydeler er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidet, og evt. henvendelser om alternativ overnatting, ta gjerne kontakt med;

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no