Nattarbeid mellom Rosenholm og Kolbotn

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det, med forbehold om godkjenning fra kommunale helsemyndigheter, bli utført maskinelt sporvedlikehold i perioden 22. – 24.10. ved Kolbotn stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Banedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for utskifting av sviller og skinner. Kortvarige perioder med støy knyttet til kapping og sliping av nye skinneskjøter må også påregnes. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom midnatt og 05.00, men det vil ikke foregå støyende arbeid i innsovningsperioden (23.00-01.00). 

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Alternativ overnatting
Det generelle støynivået vil være beskjedent, men Bane NOR kan tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Alternativ overnatting må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotell vil bli dekket. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politiet er orientert om de planlagte nattarbeidene. 

For nærmere informasjon om arbeidet eller alternativ overnatting, ta gjerne kontakt på dagtid (08-16) med:

Atle Larsen
Anleggsleder Banedrift AS
Mobil:   480 72 277
E-post: al@banedrift.no