Natt- og helgearbeid ved Kolbotn stasjon

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra ca. kl. 02.00 natt til lørdag 13.10. til søndag 14.10. kl. 14.00. bli utført maskinelt sporarbeid ved Kolbotn stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Banedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinne- /veigående traktorer for utskifting av sviller i spor 3 ved stasjonen. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støyen vil være moderat. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med: 

Atle Larsen
Anleggsleder, Banedrift AS
Mobil:   480 72 277
E-post: al@banedrift.no