Natt- og helgearbeid ved Haugen

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 10.11. kl. 04.00 til søndag 11.11. kl. 17.00 foregå arbeid ved Haugen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter graving av ny stikkrenne. Arbeidene vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og anleggsmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og AMK-etater er orientert om de planlagte arbeidene. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med: 

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no