Natt- og helgearbeid Hennung-Kutjern

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 9. - 26.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Hennung og Kutjern.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner skinnetransport samt såkalt nøytralisering av sporet. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy, bl.a. for kapping og sveising av skinner må også påregnes.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

Formålet med arbeidene
Hensikten med arbeidet er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet for å redusere risikoen for solslyng og skinnebrudd i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no