Nattarbeid Fredrikstad stasjon

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra natt til lørdag 22.9. kl. 02.00 til søndag 23.9. kl. 14.00 bli utført støyende arbeid ved Fredrikstad stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres dels i Bane NORs egen regi, dels i regi av Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Støy fra verktøy for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter må også påregnes.

Vi beklager ulempene, men gjør samtidig oppmerksom på at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige.

Kort om arbeidet som skal utføres
I søndre ende av Fredrikstad stasjon skal Norsk Jernbanedrift skifte ut to sporveksler. Samtidig skal Bane NOR modernisere og oppgradere planovergangen ved Lahelle. Arbeidene vil pågå kontinuerlig i det angitte tidsrommet. Vi gjør oppmerksom på at det i tidsrommet fra kl. 22.00 fredag kveld til oppstart av hovedarbeidene kl. 02.00 vil pågå forberedende arbeid/tilrigging.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av arbeidene, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi gjør oppmerksom på at dette må forhåndsavtales med prosjekt- og byggeledelsen. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket. Evt. behov for alternativ overnatting må meldes inn så raskt som mulig, og senest innen onsdag 19.11. kl. 15.00 (se kontaktinformasjon lenger ned i nabovarselet).

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i kommunen er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon om anleggsarbeidene og alternativ overnatting, ta kontakt med:

Henrik Ulfsby
Prosjektleder, Norsk Jernbanedrift
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no