Natt- og helgearbeid Egge øvre (Eggebråten)

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 7. til 17. september foregå anleggsarbeid knyttet til sanering av usikrede planoverganger og bygging av ny undergang ved Egge øvre (Eggebråten).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av NRC Rail AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet sprengningsarbeider samt bruk av dieseldrevne gravemaskiner, lastebiler etc. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter i Gran kommune har gitt tillatelse til at arbeidene kan gjennomføres.

Gjennomføring av arbeidene
I perioden 7. – 13.9. vil det foregå forberedende arbeid i forkant av hovedarbeidene som vil bli gjennomført helgen 14. – 17.9. Helgen 7.- 9. september vil det kun foregå arbeid på dagtid (07-19). I perioden f.o.m. mandag 10.9. t.o.m. torsdag 13.9. utføres arbeidene i tidsrommet 07-21.

Helgen 14. – 17.9. vil det bli jobbet døgnkontinuerlig på anleggsområdet. Vi gjør oppmerksom på at naboer som i særlig grad blir berørt av nattarbeidene, som blant annet omfatter sprengningsarbeider, har krav på tilbud om alternativ overnatting på hotell. Vi presiserer at alternativ overnatting må avtales med prosjekt- og byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Vi gjør oppmerksom på at noen av de planlagte arbeidene innebærer endringer i togtilbudet på Gjøvikbanen. For mer informasjon, se NSBs hjemmesider (www.nsb.no) eller kontakt NSBs Kundesenter på tlf.61 05 19 10.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Øyvind Løkke
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 901 04 762
E-post: oyvind.lokke@banenor.no