Natt- og helgearbeid - Seterstøa stasjon

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 8.9 kl. 02.00 til mandag 10.9. kl. 06.00 foregå natt- og helgearbeid ved Seterstøa stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter utskifting av to sporveksler ved Seterstøa stasjon. Dette arbeidet utføres med skinnegående arbeidsmaskin, og vil pågå kontinuerlig i perioden. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

Vi gjør oppmerksom på at de planlagte arbeidene innebærer alternativ transport (buss for tog) og øvrige endringer i togtilbudet på deler av Kongsvingerbanen den aktuelle helgen. For nærmere informasjon, se www.nsb.no eller kontakt NSBs Kundesenter på tlf.61 05 19 10.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no