Natt- og helgearbeid - Nygård stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 14. til 16.9. foregå anleggsarbeid knyttet til utbedring av planovergang samt bygging av ny undergang/kulvert for gang- og sykkelvei.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne gravemaskiner, lastebiler etc. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidene. I tillegg gjør vi oppmerksom på at de planlagte arbeidene innebærer endringer i togtilbudet på deler av Gjøvikbanen den aktuelle helgen. For nærmere informasjon, se www.nsb.no eller kontakt NSBs Kundesenter på tlf.61 05 19 10.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av anleggsarbeidene kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting på hotell. Vi presiserer at alternativ overnatting må avtales med prosjekt- og byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Johan Grøn
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 96 334
E-post: johan.gron@banenor.no