Natt- og helgearbeid Monsrud-Harestua

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 29.9. kl. 01.00 til 1.10. kl. 04.00 foregå døgnkontinuerlig arbeid på strekningen Monsrud – Harestua holdeplass.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter etablering/bygging av ny, langsgående kabelkanal. Anleggsarbeidet vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting på hotell. Vi understreker at evt. alternativ overnatting må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold blir dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no