Natt- og helgearbeid - Klemma bru og Bjørgeseter stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommene 14.- 17.9. og 26.9. – 1.10. foregå bygge- og anleggsarbeid ved Klemma bru og Bjørgeseter stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av BMO A/S på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til transport, lasting og lossing av masser, diverse sporarbeid samt opplasting av nye bruelementer etc. Vi gjør oppmerksom på at deler av arbeidene vil bli utført som nattarbeider, og at kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy også må påregnes. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med særlig støyende aktiviteter vil være relativt kortvarige.

Gjennomføring av arbeidene
Forberedende arbeider vil foregå ved Bjørgeseter stasjon, og omfatter bl.a. utkjøring av masser med jernbanevogner fra Bjørgeseter til Klemma bru. Dette vil foregå på natt for å utnytte togfri periode på Gjøvikbanen. Ved Bjørgeseter skal det også losses og lastes nye bruelementer. Lossing vil foregå på dagtid, mens lasting på jernbanevogner vil foregå på natta. Hovedarbeidene ved Klemma omfatter bl.a. kapping av skinner, fjerning av gammel pukk i sporet samt fjerning av den gamle brua. Deretter løftes den nye brua på plass før nytt spor bygges med nye skinner og ny ballastpukk for å stabilisere sporet.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Stengt turvei og innstilte tog
Vi gjør oppmerksom på at turstien under brua ved Klemma vil være stengt for ferdsel mens arbeidene pågår. Stengingen er nødvendig for å ivareta sikkerheten i anleggsområdet. I tillegg gjør vi oppmerksom på at deler av arbeidene innebærer midlertidige endringer i det ordinære togtilbudet på Gjøvikbanen. For mer informasjon, se www.nsb.no eller kontakt NSBs Kundesenter på tlf.61 05 19 10.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Prosjektleder Werner Halvor Moen, Bane Nor
Mobil: 953 35 935
Prosjektleder Geir Olafsen, BMO Entreprenør A/S
Mobil: 934 57 916