Moderat støyende nattarbeid Sarpsborg

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet f.o.m. natt til 10.11. t.o.m. 13.11. bli utført maskinelt sporvedlikehold i sørenden av Sarpsborg stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS (NJD) på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner for utskifting av sviller. Korte perioder med støy knyttet til bruk av håndholdt verktøy (muttertrekker o.l.) må også påregnes. 

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med; 

Henrik Ulfsby
Prosjektleder NJD
Mobil:   459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no