Planovergang ved Bjørgeseter midlertidig stengt lørdag 29. september.

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. Som et ledd i arbeidet skal en sporveksel skiftes ut i søndre ende av Bjørgeseter stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En intern misforståelse førte til at det i forrige uke ble sendt ut varsel som dessverre inneholdt feil angivelse av tidspunkt for gjennomføring av planlagt anleggsarbeid og midlertidig stenging av planovergang ved Bjørgeseter. Vi beklager at det ble gitt feil informasjon, og benytter herved anledningen til å korrigere med nytt varsel.

Utskifting av sporvekselen vil foregå i tidsrommet fra 10.00-24.00, lørdag 29. september. Mens arbeidet pågår vil planovergangen i søndre ende av Bjørgeseter være helt stengt for alminnelig ferdsel. Vi oppfordrer beboere på østsiden av stasjonen til å parkere på motsatt side av stasjonen/jernbanesporene. Vi beklager ulempene som følge av de planlagte arbeidene.