Oppdatert varsel om nattarbeid ved Lisleby og Sarpsborg.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 24.00-06.00 natt til tirsdag 18.12. bli utført maskinelt sporvedlikehold i nordre ende av Lisleby stasjon og ved Sarpsborg stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Gunnar Haug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no