Digitaliseringen av Drammen-, Asker- og Spikkestadbanen er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider på strekningene Skøyen-Asker og Lier-Brakerøya.

Forberedende arbeider medfører anleggsarbeid ved stasjonene og jernbanelinjen.  

Arbeider mellom Skøyen og Asker

På strekningen Skøyen-Asker skal vi i 2023 montere nye tekniske hus på Asker, Sandvika, Lysaker, Stabekk, Høvik, Billingstad og Hvalstad. Videre vil vi trekke kabler i føringsveier og installere koblingsskap på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Samtidig vil vi bytte drivmaskiner til sporveksler på stasjonene, og begynne med å sette opp stolper for de nye skiltene som etter hvert skal erstatte dagens signaler.

Lysaker stasjon:

Fra 27. mars - 02. april mellom kl. 00:00-06:00: Bruk av maskiner for graving og etablering av fundamenter. Vi skal også bruke en maskin som suger opp pukk (småstein). Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider.

Lysaker stasjon/riggområde i Sollerudveien 1D:

Fra slutten av mars og ut 2023 vil det foregå arbeider på riggområdet ved Sollerudveien 1D. Vi jobber fra kl 20.00 til 23.00 og 04.00 til 06.00 med blant annet å åpne og lukke kontainer, samt inn- og utkjøring av maskiner. Arbeidet skal ikke være sterkt støyende.

Asker stasjon:

Ved Asker stasjon blir det stopp i togtrafikken i ti timer i helgene 25. februar og 25. mars 2023, mellom kl. 21.15 - 07.15 for å gjøre forberedende arbeider for ERTMS. Det blir noe støyende arbeider i denne perioden fra gravemaskiner og andre maskiner, kontainere og pukksuger. (maskin som suger opp stein). Arbeidene vil ikke være sterkt støyende.

Vi jobber også hver dag fra 14. mars til 28. mars mellom kl. 00:00-06:00 med å trekke kabler på stasjonen. Det benyttes gravemaskin i dette arbeidet. Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider.

 

Arbeider mellom Lier og Brakerøya

Fra 26.08.-28.08. og 21.10.-23.10 er det togfri periode på strekningen Lier-Brakerøya. Da skal vi utføre arbeid på Brakerøya stasjon. Vi skal montere nytt signalteknisk hus, trekke kabler i føringsveier, installere koblingsskap, bytte drivmaskiner og sette opp stolper for nye ERTMS-skilt.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av dem som bor nær jernbanen, vil bli berørte av arbeidene. For å trekke kabler må vi i enkelte perioder tilpasse betongelementer ved hjelp av betongsag. For å komme ut på jernbanelinjen bruker vi også skinnegående materiell og andre fremkomstmidler for å ivareta effektiv byggeperiode. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med ekstra belysning når vi jobber på natten.

Hvorfor jobber vi på natten?

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokka 19:00 og 07:00, også i helgene. Det skal ikke utføres støyende arbeider i innsovningsperioden (klokka 23:00-01:00). Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442).

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS når det nærmer seg oppstart i deres område.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt med vårt kundesenter. Åpningstider er mandag til fredag klokka 8-19, og lørdager, søndager og helligdager klokka 9-15.

Mer informasjon om ERTMSe