Sommerarbeid på Spikkestadbanen og Drammenbanen mellom Sandvika og Asker

I sommer 02.07-01.08.22 stenges Spikkestadbanen, samt strekningen mellom Sandvika og Asker på Drammenbanen.

Tradisjonen tro er sommeren tidspunktet for lengre arbeidsøkter på vei og bane. Da er det tiden for å få gjort unna mye vedlikehold når mange har fri, og færre pendler til studier eller jobb. Også i år vil Bane NOR forsterke og fornye banestrekningen mellom Oslo S og Drammen.

Vi går i gang fra 2. juli og holder på til 1. august. I perioden vil det utføres noen større prosjektarbeider og en stor mengde vedlikeholdsarbeid.

Hete dager kan gi støyende netter

Når vi stenger togtrafikken, benytter vi samtidig muligheten til å vedlikeholde jernbanen. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen. I sommer skal vi blant annet bytte ut skinner, sviller og sporveksler. Dette arbeidet er ikke nødvendigvis noe passasjerene merker gevinsten av – det skal sikre at togene går og at sikkerheten er på topp. En risiko for vedlikeholdet er sommervarmen. Blir det hett kan skinnene få for høy temperatur. Da må jobben flyttes til natten.

Arbeidene på Drammenbanen er planlagt på dagtid fra kl. 07:00 til 19:00. Det er i utgangspunktet ikke behov for nattarbeid, men hvis det derimot skulle oppstå behov for nattarbeid på grunn av vær -og ekstrem varme, vil eget sms-varsel bli sendt.

Det er viktig for Bane NOR at reisende kan regne med toget. Derfor velger vi påske- og sommerukene når mange har ferie og ikke trenger jobb-reiser.

Klimaet vårt er også en grunn til at vi arbeider mye om sommeren. Det er ikke et alternativ å stenge i lengre periode andre deler av året.

Feil på infrastrukturen mellom Oslo og Drammen har store konsekvenser for punktlighet og regularitet i hele landet. Derfor har vi etablert et punktlighetsprosjekt for strekningen Lillestrøm - Drammen som innen 2023 skal gjennomfører definerte tiltak som vil bidra til å forbedre punktlighet og regularitet på strekningen ved at eksisterende infrastruktur fornyes og vedlikeholdes.

I 2022 skal følgende tiltak utføres:

Drammenbanen:

 • Utskifting av jernbanepukk
  • Utskifting av jernbanepukk med renseverk mellom stasjonene på strekningen Slependen - Høn
  • Utskifting av jernbanepukk med vakuumsuger på Billingstad stasjon og Høn stasjon.
  • Nøytralisering av spor som omfatter kapping, sveising og sliping
  • Sporjustering med pakkmaskin
 • Gjerdearbeider Slependen – Asker
 • Fiberetablering Sandvika – Asker
 • Vedlikeholdstiltak Sandvika - Asker
  • Bytte av sporveksel, tungeanordninger og sporvekselvarme på Asker
  • Bytte av isolerte skjøter og sporvekselvarme på Billingstad og Hvalstad

Spikkestadbanen:

 • Sporfornyelse Spikkestadbanen.
  • Skinne- og svillebytte
  • Etablering av stikkrenner
  • Fjerning av plattform på Hallenskog
  • Etablering/bytte av planoverganger
 • Parkeringsplass på Billingstad stasjon stenges i perioden 2. juli til 1 august

Mye er gjort for å bedre punktligheten i Oslo-området, men jobben er ikke ferdig.

Vi har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Derfor jobber og stenger vi i lange ferieperioder når færre bruker toget.

BN driver prosjektet effektiv og så raskt som mulig, og vil bidra til en sikker og pålitelig jernbane med flere tog i rute.

Her er det stengt i sommer:

Oslo S stengt:
Det er arbeider på Oslo S følgende helger: 25. - 26. juni, 16. - 17. juli, 23. - 24. juli og 30. - 31. juli. Den siste helgen i juli er Oslo S helt stengt i 10 timer og togene snur på Skøyen, Grefsen, Bryn og Lillestrøm. De andre helgene vil arbeidene kun medføre sporendringer på Oslo S.

Vestover fra Oslo:
Sandvika-Asker (kun lokaltog L1) stengt fra 2. juli til og med 31. juli.

Asker – Spikkestad/Gulskogen/Sande stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli.

Nordover fra Oslo:

Gardermoen – Lillehammer stengt fra 9. august til og med 4. september.

De første dagene etter at arbeidene er avsluttet vil togene kjøre med redusert hastighet. Det kan i tillegg komme innstillinger.

T-banen stengt:
Sognsvann-Majorstuen og Storo- Majorstuen: Stengt i perioden 3. juli til 26. juli.

Veiarbeid:
Nattarbeid på Storolokket.
Nedsatt hastighet på E18 i Bærum.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på epost kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag-fredag kl.08:00 - 19:00 og lørdag-søndag/helligdager kl.09:00 - 15:00.