Dette skjer på Skøyen

Jernbanestrekningen forbi Skøyen stasjon er en av Norges mest trafikkerte. Økende trafikkmengde gir høy slitasje på jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR fornyer og vedlikeholder derfor jernbanen for økt sikkerhet og bedre punktlighet. I påsken fra 9. april til 18. april ble det utført døgnkontinuerlige arbeider på Skøyen grunnet utførelse av fornyelsesarbeid.

Hva slags arbeid har blitt gjennomført på Skøyen i påsken? 

Hovedvekten av arbeidene har foregått fra plattformen på Skøyen stasjon til broen over Vennersborgsveien. I området har det blant annet blitt fjernet og byttet spor, sporveksler, masser og kontaktledning. Det ble benyttet ulike typer kjøretøy på anlegget, for eksempel hjullastere, lastebiler med og uten henger, skinnegående kran og gravemaskiner. Det ble også utført kapping, sliping og sveising av skinner. 

Etterarbeid

Påskearbeidene på Skøyen er nå gjennomført og i perioden fra påske til 1. juni vil det pågå etterarbeid med massehåndtering og sporarbeider. Det vil være en del aktivitet på riggområdet ved Olsens Enke. Dette vil fortrinnsvis være på dagtid, men det må også påregnes noe aktivitet på natt (ca. mellom 01.00- 04.00). Arbeidene vil i hovedsak holde seg under grenseverdiene i støyforskriften med enkelte netter som unntak. 

Arbeider bestående av pakking og stabilisering av spor

Det vil være ekstra støyende arbeider på natt mellom 21. april og 25. april grunnet pakking/stabilisering av sporet. Etter planen er det følgende steder og tidspunkt det skal pakkes (det kan tilkomme endringer, avhengig av fremdriften hver natt):

  • Vennersborgveien: pakkmaskin på natt 21-22.04, ca. kl. 01.00-04.00 
  • Tingstuveien bru: pakkmaskin på natt 22-23.04, ca. kl. 01.00-04.00
  • Skøyen stasjon: pakkmaskin på natt 23-24.04, ca. kl. 01.00-04.00
  • Skøyen stasjon og vestover: pakkmaskin på natt 24-25.04, ca. kl. 01.00-04.00
  • Skøyen stasjon og vestover: pakkmaskin natt til 29.april, ca. kl. 01.00-04.00
  • Mellom Skøyen Stasjon og vennersborgveien: pakkmaskin på natt mellom 13. mai og 15. mai, ca. kl. 01.00-04.00

Skinnebytte på Lysaker mellom 23.04-20.05

Det vil pågå arbeider med utskiftning av skinner på jernbaneområdet på Lysaker. Skinnebytte vil foregå på natt (ca. kl. 01.00 og 04.00) mellom 23.04-20.05. Det må påregnes noe støyende arbeider for de nærmeste naboene. I den forbindelse vil det være nødvendig med noe trafikk inn via porten ved koblingshuset på Lysaker. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. 

Bytte av transformator på Stabekk

Det vil pågå arbeider med ferdigstillelse av utskiftning av transformatorer fra og med natt til 13.05 til og med natt til16.05, samt natt til 25.05 og natt til 26.05. Arbeidet vil utføres på jernbaneområdet under Marstranderveien bro og ca. 100meter østover mot Lysaker, og vil foregå på natt mellom ca. kl. 01.00 og 04.00. De nærmeste naboene kan merke noe støy fra arbeidene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Kabelarbeider mellom Slependen og Høn mellom 26.04-09.05

Det vil pågå arbeider i sporområdet fra Slependen til Høn på natt fra 26.04 frem til 09.05. Arbeidet består av å fullføre resterende arbeider i forbindelse med kabelarbeidene som ble utført i tiden før påske. I den forbindelse kan det bli behov for tilpasning av kabelkanalene ved bruk av vinkelsliper. Dette vil kun foregå i korte tidsrom, og arbeid på ett sted vil kun være én natt før arbeidet forflyttes. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. 

Sporarbeider i Bærumstunnelen mellom 27.04-09.05

Det vil pågå sporarbeider i Bærumstunnelen på natt (ca. kl. 01.00 og 04.00) mellom 27.04-09.05. I den forbindelse vil det være nødvendig med noe lagring på beredskapsplassen i tilknytning Marstrandervien på Lysaker. Det må påregnes noe støyende arbeider for de nærmeste naboene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Skinne- og smådelebytte på Skøyen vest mellom 04.05-08.05

Utskiftning av skinner og skinnebefestigelse vil foregå på natt (ca. kl. 01.00 og 04.00) mellom 04.05-08.05. Opprinnelig skulle skinnebytte pågå frem til 11.05, men på grunn av annet nødvendig vedlikehold måtte skinnebytte utgå fra 09.05-11.05. Det sendes ut nytt varsel når tidspunkt for siste del av skinnebytte er avklart. Det må påregnes noe støyende arbeider for de nærmeste naboene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. 

 

Hvordan vil dette påvirke deg?

Noe av etterarbeidet krever sportilgang, og må derfor utføres når det ikke går tog på strekningen. Noe arbeid må derfor foregå på natt når det ikke går tog. (Ca. kl. 01.00-04.00). Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy.

Det er gjennomført en støyutredning som har kartlagt støy fra arbeidene og hvilke naboer rundt anleggsområdet som blir berørt. Basert på dette har bydelen innvilget dispensasjon fra støyforskriften.

Nødetatene er varslet om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred.

Alternativ overnatting 

Det tilbys alternativ overnatting for berørte naboer, men dette må avtales på forhånd. Har du mottatt SMS-varsel og mener du har krav på alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via https://www.banenor.no/Kundesenter/Kontaktskjema/

Ved bestilling må du oppgi navn, boligadresse, antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du overnatter på. 

Andre arbeider på Skøyen 

Fornebubanen 

I samme tidsrom som Bane NOR sine arbeider på Skøyen holder utbyggingen av Fornebubanen på i samme området som oss. Mer informasjon om arbeidene finner du her: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/#gref

Kontakt

For andre spørsmål kontakt Bane NORs kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no

Bane NOR beklager ulemper du kan oppleve på grunn av arbeidene og vi takker for tålmodighet og samarbeid.