Nattarbeid på Sandvika og Asker stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. Arbeidene på Sandvika og Asker omfatter skinnebytte. Disse arbeidene er med å bidra til en sikker og stabil jernbane

Det støyende nattarbeidet vil foregå på Askerbanen. Under ser du når vi skal jobbe i nærheten av der du bor.

Sandvika stasjon: Natt til 26. juli til og med natt til 6. august

Asker stasjon: Natt til 3. august til og med natt til 9. august       

Alternativ overnatting
Vi vil tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Se lenger ned for nærmere informasjon om hvordan du melder inn ev. ønsker/behov om hotellopphold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Dette medfører at vi dessverre må utføre støyende arbeid på nattestid i Sandvika og Asker. Vi beklager overfor naboer som blir berørt av dette.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller har behov for alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.