Nattarbeid på delstrekninger mellom Slependen og Vakås 12. - 20. juli

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. På Drammenbanen er vi godt i gang med den omfattende sommerjobben som vil pågå ut juli måned.

Nattarbeid på grunn av høye dagtemperaturer
I planleggingen av arbeidet har vi lagt til grunn at arbeidet skal utføres på dagtid. Det står fortsatt ved lag, men slik vi tidligere har informert om, har vi tatt forbehold om at det kunne bli nødvendig med nattarbeid dersom temperaturen på dagtid blir for høy til at justering og såkalt nøytralisering av sporene kan utføres uten risiko for solslyng og at arbeidsmaskiner sporer av. I dagene som kommer er det varslet stigende temperaturer. I perioden 12. – 20. juli må vi derfor dessverre utføre noe støyende arbeid på natt/tidlig formiddag (ca. 01.15-11.15).

Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at periodene med særlig kraftig støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter vil være kortvarige (erfaringsmessig 5-10 minutter per arbeidsoperasjon). I tillegg forflytter arbeidet seg relativt raskt, noe som ytterligere bidrar til å korte ned varigheten av særlig kraftig støy på det enkelte arbeidssted. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke vil foregå støyende arbeid på selve stasjonsområdene verken ved Slependen, Billingstad, Hvalstad eller Vakås.

Alternativ overnatting
Selv om periodene med kraftig støy er kortvarige, vil vi tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Se lenger ned for nærmere informasjon om hvordan du melder inn evt. ønsker/behov om hotellopphold.

Detaljer om hvor og når det blir støyende nattarbeid
Det støyende nattarbeidet vil foregå på ulike delstrekninger av Drammenbanen. I oversikten under finner du informasjon om når vi skal jobbe i nærheten av der du bor.

Natt til 12. 13. og 16. juli: Slependen vest - Tunnel øst for Billingstad stasjon.
Natt til 14., 15., 18. og 19. juli: Billingstad vest – Hvalstad øst
Natt til 16. og 20. juli: Hvalstad vest – Vakås øst

Behov for alternativ overnatting?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om/behov for alternativ overnatting, ta kontakt med;
Leder for totalbrudd (tlf. 481 45 065)