Nattarbeid på delstrekninger mellom Røyken og Spikkestad 20. – 25. juli

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. På Spikkestadbanen er vi godt i gang med den omfattende sommerjobben som vil pågå ut juli måned.

Nattarbeid på grunn av høye dagtemperaturer
I planleggingen av arbeidet har vi lagt til grunn at arbeidet skal utføres på dagtid. Men slik vi tidligere har informert om, har vi tatt forbehold om at det kunne bli nødvendig med nattarbeid dersom temperaturen på dagtid blir for høy til at justering og såkalt nøytralisering av sporene kan utføres uten risiko for solslyng og at arbeidsmaskiner sporer av.

I dagene som kommer er det varslet stigende temperaturer. I perioden 20. – 25. juli må vi derfor dessverre utføre noe støyende arbeid på natt/tidlig formiddag (01.15-11.15).

Vi beklager ulempene som følge av dette.

Alternativ overnatting
Selv om periodene med kraftig støy er kortvarige, vil vi tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller har behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Leder for totalbrudd (tlf. 481 45 065)