Nå starter digitaliseringen av jernbanen i Oslo sentrum

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Nå starter vi forberedende arbeider flere steder i Oslo sentrum.

Bane NOR bygger kabelkanaler, blokkposter (skille mellom to sporstrekninger), teknisk hus og strømforsyning for nytt digitalt signalsystem på jernbanen. Nå starter vi opp i Oslo sentrum. Foto: Liv Tone Otterholt

Dagens signalanlegg skal erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Det skal gi færre forsinkelser for de reisende og flere tog i rute.

Hva og hvor skal vi bygge?

 

Det første vi gjør er å bygge føringsvei og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi etablerer også område for nytt teknisk hus og strømforsyning på stasjoner og blokkposter.

 

I løpet av 2022 til 2024 skal Infranord AS gjøre denne jobben på Oslo S, Nationaltheatret, Loenga, Brynsbakken og Lodalen. Arbeider vil også pågå på Østfoldbanen mot Bekkelaget, Gjøvikbanen mot Grefsen, Hovedbanen mot Bryn og Gardemobanen mot Hellerud.

 

Vi starter på Loenga, deretter Lodalen før vi fortsetter på de andre strekningene. Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

 

Må påregnes noe støy

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

 

Kan bli noe nattarbeid

 

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre! Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). 

 

Hvor jobber vi nå?

 

Loenga

4. april - 20. juni: Arbeid på dagtid hver dag mandag-søndag, fra kl.07.00-19.00 fra Bekkelagstunnelen (Kongshavnveien 34) til Dyvekes bru. Størstedelen av arbeidet vil være på Loenga stasjon.

 

Lodalen

I perioden 29.06 - 17.10 vil det pågå arbeider ved Lodalen. Arbeidene utføres mandag til søndag, fra kl.07:00 - 17:00. 

 

Det lilla området i bildet viser hvor vi skal jobbe på Lodalen den nærmeste tiden. Foto: Bane NOR

Arbeidene utføres i dialog med Oslo kommune som har ansvar for støydispensasjoner.

 

Vi gjør oppmerksom på at Follobanen også har arbeider i samme område. Les mer her.

 

Alternativ overnatting

 

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

 

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.

 

Kartet viser hvor vi skal jobbe i Oslo sentrum. Områder merket med blått er der hovedparten av arbeidene vil foregå. Det vil også foregå arbeider mellom de blå og røde områdene i kartet. Foto: Bane NOR