Arbeider på strekningen mellom Etterstad og Lillestrøm på Hovedbanen

Fra 6. oktober til 10. oktober ble det gjort omfattende fornyelsesarbeider på flere steder på strekningen mellom Etterstad og Lillestrøm, mens strekningen var stengt for togtrafikk. Arbeidene er nå for det meste ferdigstilt, men det kan forekomme noe arbeid på enkelte av stedene på enkelte netter. Disse arbeidene vil foregå på «hvite tider» på natt  (ca. kl. 01 til ca. kl. 05) da det ikke går tog på strekningen. 

Vi beklager de ulemper dette medfører.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på epost kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15.