Forskjøvet fremdrift på nattarbeid mellom Slependen og Vakås

Som tidligere varslet, pågår det nattarbeid på delstrekninger mellom Slependen og Vakås. Arbeidet er blitt forsinket. Det innebærer at tidspunktene for nattarbeid er forskjøvet med ett døgn. Lenger ned finner du oppdatert informasjon om den videre fremdriften.

Nattarbeid på grunn av høye dagtemperaturer
I øyeblikket er temperaturen på dagtid for høy til at justering og såkalt nøytralisering av sporene kan utføres uten risiko for solslyng og at arbeidsmaskiner sporer av. Vi må derfor dessverre utføre noe støyende arbeid på natt/tidlig formiddag (ca. 01.15-11.15).

Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at periodene med særlig kraftig støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter vil være kortvarige (erfaringsmessig 5-10 minutter per arbeidsoperasjon). I tillegg forflytter arbeidet seg relativt raskt, noe som ytterligere bidrar til å korte ned varigheten av særlig kraftig støy på det enkelte arbeidssted. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke vil foregå støyende arbeid på selve stasjonsområdene verken ved Slependen, Billingstad, Hvalstad eller Vakås.

Alternativ overnatting
Selv om periodene med kraftig støy er kortvarige, vil vi tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Se lenger ned for nærmere informasjon om hvordan du melder inn evt. ønsker/behov om hotellopphold.

Detaljer om hvor og når det blir støyende nattarbeid
Det støyende nattarbeidet vil foregå på ulike delstrekninger av Drammenbanen. I oversikten under finner du informasjon om når vi skal jobbe i nærheten av der du bor.

Natt til 17. juli: Slependen vest - Tunnel øst for Billingstad stasjon.
Natt til 15., 18. og 19. juli: Billingstad vest – Hvalstad øst.
Natt til 16. og 20. juli: Hvalstad vest – Vakås øst.

Behov for alternativ overnatting?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om/behov for alternativ overnatting, ta kontakt med;
Leder for totalbrudd (tlf. 481 45 065)