Arbeid ved Vækerø

Det etableres transformatorer som skal "suge" returstrømmen tilbake til matestasjonen. Bane NOR skal derfor etablere to murer for sugetrafonene fra 19. oktober til 14. november. Arbeidstiden er fra kl. 19:00 til 06:00. Arbeider på sporet foregår i perioden der det ikke går tog fra kl. 02:00 – 04:00.

Støyende arbeider vil først og fremst foregå ved Sørvangveien.  Ellers er det transport på strekningen med skinnegående maskiner. Innkjøring til anleggsområdet blir via Sollerudveien. Hele strekningen ser du på bildet under.

I forbindelse med dette arbeidet tilbyr vi berørte naboer i Sørvangveien alternativ overnatting. Fyll ut

Kontaktskjema for hotellbestillinger og andre henvendelser

dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet.