Vegetasjonsrydding mellom Grorud og Strømmen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det bli utført rydding av vegetasjon i tidsrommet lørdag 27.03 på Hanaborg, søndag 28.03 Hanaborg – Fjellhammer og torsdag 01.04 Strømmen. Alle dager kl. 07:00 til 17:00

Arbeidene utføres av Aasen linjerydding, på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og uvante lyder. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse slik at periodene med støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helseetaten i Oslo kommune er orientert om arbeidene.

 

Beskrivelse av arbeidene

Arbeidet utføres med skinnegående maskin med spesialutstyr for vegetasjonsrydding (kantslått) og innkjøring av virke. Utstyret er montert på bevegelig arm som har en maksimal rekkevidde på rundt 15 meter ut fra sporet. Det vil i tillegg foregå manuell rydding med motorsag. Dette arbeidet vil kun foregå på dagtid fra kl 07:00 – 17:00.

 

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til å sikre bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske

årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig

modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre banen mot unødvendige stopp.

 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Byggeleder Ottar Hellenes

Mobil: 97532950