Vedlikehold Lodalen

Bane NOR fornyer og vedlikeholder Lodalen driftsbanegård for økt sikkerhet og bedre punktlighet. Lodalen er et viktig knutepunkt med høy trafikkmengde. Oppstår det feil får det konsekvenser for det nasjonale togtilbudet. Derfor gjør vi et løft i år.

På kartet ser du hvor på Lodalen driftsbanegård vi skal jobbe fra 4. til 13. juni.

Jobben starter i helgen uke 22. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig fra mandag 07.06 kl. 07:00 til søndag 13.06 kl. 17:00.

Arbeidet som skal gjennomføres består i å bytte sporveksler inne på stasjonsområdet til Lodalen driftsbanegård utenfor tunnelene i helgen 4.06.- 6. juni.

Neste trinn fortsetter mandag 7.juni, øst for toghallen mot Kværnerbyen og varer til og med søndag 13.

Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre. Enkelte arbeider vil i en pause fra kl. 12:00 til 20:00 ikke medføre støy. Dette er arbeid med legging av rør og tilkobling av for eksempel sporvekselvarme og drivmaskiner.

Entreprenøren vil forsøke å planlegge de mest støyende aktivitetene på dagtid før bruddet.

Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca. 40-60 dBA når kapp/skrumaskin benyttes og det vil bli noe støy med vibrasjoner når pakkmaskinen skal stabilisere sporet i slutten av perioden før trafikken blir satt i gang igjen.

Hvorfor nattarbeid?

I togfrie perioder er det viktig at tiden utnyttes maksimalt. Det blir derfor døgnkontinuerlig arbeider. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Se vedlagte dispensasjon fra Bydel gamle Oslo.

Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider.

Det tilbys i særskilte tilfeller alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema

Kontakt

For andre spørsmål kontakt Kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no