Sporvekselbytte i Lodalen

Bane NOR har ansvaret for alt vedlikehold og modernisering av jernbaneanlegg i Norge. Godt vedlikehold bidrar til å gjøre anleggene mer stabile og pålitelige slik at flere tog kommer og går når de skal.

I tidsrommet fra 17.9 kl. 17:00 til 13.10 vil det pågå døgnkontinuerlig arbeid hvor det utføres støyende og sterkt støyende arbeider i tidsrommet 01:00 til 23:00.

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider i Lodalen driftsbanegård. Arbeidet som skal gjennomføres består i å bytte 5 sporveksler og rehabilitere 2. Dette vil foregå inne på stasjonsområdet til Lodalen driftsbanegård i østenden av tomta mot Dyvekes vei og Konows gate. Utførende entreprenør er Veidekke Bane AS.

Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo kan i korte perioder komme opp i ca. 40-60 dBA når det benyttes kapp- og skrumaskin. Pakkmaskinen kommer for å stabilisere sporet i slutten av perioden før trafikken blir satt i gang igjen.

 

Av hensyn til sikkerheten, og for å hindre togproduksjonen i Lodalen minst mulig, må arbeidene utføres i togfrie perioder.

Vi skal bruke skinne/vei-maskin, kirowkran (spesialkran for å håndtere veksler), skinnekapper og vinkelsliper samt sveiseutstyr.

Vi beklager ulempene, men understreker at vi vil legger vekt på å begrense ulempene så mye som mulig. Det innebærer blant annet at særlig støyende arbeidsoperasjoner, så langt det er praktisk mulig, vil bli gjennomført på dagtid.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i bydelen har innvilget støydispensasjon for det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet orientert.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten trafikk, bidrar vi til å redusere konsekvensene for togenes punktlighet og regularitet.

Alternativ overnatting

Enkelte arbeidsoperasjoner vil innebære at anbefalte grenseverdier overskrides. Det er derfor aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Vi understreker at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt blir ikke utgifter til hotellopphold dekket. 

Spørsmål om arbeidene?

Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse kundesenter@banenor.no   Det tilbys i dette tilfellet alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema