Sommer på Drammenbanen

Også denne sommeren skal Bane NOR gjøre større fornyelse og vedlikeholdsarbeider på Asker og Drammenbanen mellom Oslo og Drammen. Samtidig bidrar vi til å bygge ny adkomst til Drammens nye sykehus.

I sommer (26.06 - 09.08) stenges Asker og Drammenbanen mellom Nationaltheatret stasjon og Drammen, og Spikkestadbanen mellom Asker og Spikkestad. Vi øker vedlikehold og fornyelse på strekningen Lillestrøm - Drammen fordi feil som forstyrrer trafikken på denne strekningen påvirker alle banene på Østlandsområdet.

Hovedjobben er å fornye kontaktledningsanlegget mellom Brakerøya og Asker (Lieråsen tunnel).  

Andre tiltak på enkelt lokasjoner på strekningen er sporabeider som skinne, svillebytte, komponentbytte i sporveksler, rehabilitering av støttemurer og fyllinger, og maskinelt vedlikeholdsarbeider som pakking av spor og sliping av skinner. I begynnelsen av perioden er vi for det mest inne i tunnelen, men etter hvert starter vi for fullt med å bygge sporene mellom Lier holdeplass og Brakerøya.

Bruvedlikehold

I år er vi høyt og lavt på Drammenbanen. Brua over Bragernesløpet skal overflatebehandles. Den skal vaskes og males. Det er også stedvis behov for å sandblåse vekk løs og flassende maling. Arbeidet er en del av rutinemessig vedlikehold av brua for å hindre skader som følge av rust. Det meste skjer på dagtid, med unntak av arbeid med kjørestrøm, som ikke er støyende.

 

Nytt sykehus i Drammen

Det bygges nytt storsykehus på tomta ved Brakerøya stasjon og BanenNOR bidrar med alle jernbanetekniske arbeider. For å løse tilkomsten skal det i løpet av sommerbruddet legges inn en ny kulvert under jernbanen. For mest mulig effektiv drift gjør vi dette i forbindelse med sommerbruddet da jernbanen er stengt. En del forberedende arbeider starter allerede 19. juni. Dette skal ikke være spesielt støyende.

Helgebrudd

Fra kl. 04:15 19.06 til kl. 02:00 21.06

Setting av trekkekummer

 • Utgraving av masser
 • Innheising/justering av kumelementer og kabelkanalelementer
 • Kutting i kabelkanal
 • Innslissing av kabelkanal i trekkekum, inkluderer kutting i trekkekum

Forberedende KL-arbeid

 • Boring i broflens for å installere bardunfeste

 

Sommerbrudd fra kl. 02:00 26.06 til kl. 02:00 07.08. Under finner du noen viktige datoer med ekstra støyende arbeider.

Støysonekart for døgnkontinuerlig spunting fra 01.07 kl. 07:00 – 03.07 kl. 15:00

 

Støysonekart for spunting på natt.

Helgebrudd:

Setting av trekkekummer

 • Utgraving av masser
 • Innheising/justering av kumelementer og kabelkanalelementer
 • Kutting i kabelkanal
 • Innslissing av kabelkanal i trekkekum, inkluderer kutting i trekkekum

Forberedende KL-arbeid

 • Boring i broflens for å installere bardunfeste

 

Sommerbrudd:

Fjerning av jernbaneinfrastruktur

 • Kapping av skinner
 • Bortheising av skinnestiger og sporveksel
 • Fjerning/løfting av kabelkanaler
 • Graving/pigging

Etablering av ny kulvert

 • Spunting og graving
 • Støping av bunnplater
 • Innkjøring av prefabrikkert bro
 • Tilbakefylling av masser

Reetablering av jernbaneteknisk, skinner, kl, signal etc

 • Etablering av adkomstrampe
 • Tilbakefylling av jernbaneballast
 • Valsing av ballastlag
 • Innløfting av kabelkanaler
 • Innløfting av skinnestiger og sporveksel
 • Oppsetting av KL-master, to stk.
 • Sliping av sveis (slutten av sommerbrudd)
 • Pakking og justering av spor

 

Når det er togfrie perioder, er det viktig at tiden utnyttes maksimalt. Det blir derfor døgnkontinuerlig arbeider. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil ta hensyn til innsovingsperioden.

Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider.

Det tilbys i særskilte tilfeller alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema

For andre spørsmål kontakt Kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

Informasjon om togtrafikken klikk her!

Spørsmål knyttet til bygging av nytt sykehus:

Sykehusbygg/Helse Sør-Øst

Vakttelefon Sykehusbygg 955 54 088