Slik blir påsken på Hovedbanen

For å øke opptid og et stabilt togtilbud, er tiden kommet for å gi Hovedbanen et løft.

Alnabru:

6.mars – 25.mars: Riving og bygging av spor og sporveksler, riving og bygging av kontaktledningsanlegg, lavspenningarbeider, spunting, endringer i signalanlegget.

25.mars- 5.april: Sluttkontroll signal.

Bryn:

7.mars: Utlegging av baliser og omskilting

25.mars – 5.april: På Bryn stasjon skal det byttes 7 sporveksler. Her skal det benyttes skinnegående kran for å heise inn sporvekslene. Det skal også gjøres tilpasninger i eksisterende infrastruktur, blant annet i kontaktledningsanlegget. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig. Støy fra maskiner må påregnes.

Grorud-Lørenskog:

25.mars – 5.april: Det skal bygges FATC mellom Grorud og Lørenskog. FATC er et sikkerhetstiltak,  med automatisk overvåkning av togenes hastighet og kan også bremse togene ved behov.  Det vil hovedsakelig være arbeid med kabler, baliser, skilt, innvendige arbeider i relérom. Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig. Det forventes ikke at arbeidene vil gi generende støy for naboer.


Haugenstua:

26. mars. Det skal utføres grunnboringer av jernbanefyllingen på Haugenstua. Arbeidene utføres som en del av planprosjekt for utvikling av Grorud stasjon. Det vil bli benyttet borerigg, flatvogn og skinne/vei-maskin. Arbeidene vil foregå på dagtid. Arbeidene er støyende.

Fjellhamar:

1-4.april
Lørenskog kommune skal legge inn gangkulvert under jernbanen ved nye Fjellhamar skole.

Lørenskog kommune må selv sørge for støyvarsling og nabovarsling.

Hovedbanen Bryn – Strømmen

25.mars – 31.mars: Vegetasjonsrydding. Det skal foregå vegetasjonsrydding på strekningen Grorud - Fjellhamar.

Arbeidene vil foregå på dagtid. Det vil være støy fra motorsag og fliskutter.

Grunnet togstopp i alle periodene, må tiden utnyttes maksimalt og derfor skal det gjennomføres døgnkontinuerlig arbeider. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil også ta hensyn til innsovingsperioden.

Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider.

Det tilbys i særskilte tilfeller alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema

For andre spørsmål kontakt Kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

For informasjon om togtrafikken klikk her!