Murene på Bekkelaget

Bane NOR restaurerer og bygger nye støttemurer på Bekkelaget. Halvparten av arbeidet ble gjennomført i fjor, og resterende arbeider skal gjennomføres i år.

I hovedtrekk vil arbeidene gjennomføres i påsken og sommerferien da det er stans i togtrafikken. Murene ligger mellom Østfoldbanen og Mosseveien, og for å komme til må det jobbes både fra Mosseveien og fra jernbanelinjen. I tillegg må bergsikringen, på grunn av bratte skrenter, benytte klatreutstyr for å komme til. Dette skjer ved Bekkelagsveien 9A og 9B, Grotteveien 3A og 9B.Hovedentreprenør er NRC, som sammen med sine underentreprenører, skal utføre jobben i perioden mellom 22. mars og 9. august.
Planlagte togfrie perioder er:

Påske 01.04. - 05.04. (Fullført)

17.04 -18.04 - 36 timer stopp i trafikken fra kl. 02:00 til 14:00

Denne helgen blir det støyende arbeider hvor det gjelder å få på plass flere tiltak som bidrar til å sikre Mosseveien mot steinsprang og sørge for at togskinnene ligger stabilt.  Det vi blant annet utfører er:

 • Svillebytte. Noe støy.
 • Kjerneboring K2 Nord (Mellom ulvøya bru og YX bensin stasjon). Dette kan gi mye støy.
 • Spenne opp rehabstag satt i fjor. Dette kan gi mye støy.
 • Noe mer rensk av masser og vegetasjon
 • 22.05.-23.05 - 36 timers togfri periode 
 • Sommer 26.06. - 09.08.

Arbeider som vil støye:

 • Trykkluft boring i fjell - sterkt støyende
 • Stagboring i fjell med maskin (sterkt støyende)
 • Manuell boring i fjell (sterkt støyende)
 • Kjerneboring (sterkt støyende)
 • Bolting/forankring av steinblokker (sterkt støyende)
 • Generell betongarbeider/forskalling med håndverktøy ¿ lavt støyende
 • Rigging/nedrigg av veisperringer  delvis lavt støyende/støyende
 • Vegetasjonsrensk/felling av trær med motorsag
 • Generell kjøring med skinne-/veimaskiner

Når det er togfrie perioder, er det viktig at tiden utnyttes maksimalt. Det blir derfor døgnkontinuerlig arbeider. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil også ta hensyn til innsovingsperioden.

Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider.

Det tilbys i særskilte tilfeller alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema

For andre spørsmål kontakt Kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

For informasjon om togtrafikken klikk her!