Digitaliseringen av Østfoldbanen mellom Oslo og Ski er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider mellom Oslo og Ski.

Illustrasjonsfoto fra Østfoldbanen. Foto: Kari Fremstedal, Bane NOR

Det første vi gjør er å bygge føringsvei og kummer for kabler på stasjoner og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi bygger også fundament til nytt teknisk hus på lokasjonene. I løpet av 2021 og 2022 skal Rail Infrastructure AS (RIAS) gjøre denne jobben på strekningen mellom Oslo og Ski.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19:00 og 07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre! Vi skal ikke gjøre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom 23:00 og 01:00. 

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Hvor jobber vi? 

Oppegård stasjon

I perioden 29.09 - 31.10 vil det være kveldsarbeid på Oppegård stasjon mellom kl. 19:00 - 23:00. I forbindelse med dette arbeidet, benytter vi deler av parkeringsplassen for oppbevaring av utstyr. Vi beklager ulempene dette kan føre med seg.

Kolbotn stasjon

I perioden 16.10 til 16.11 vil det være kvelds- og nattarbeid fra kl.19:00 - 06:00.  

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.