Digitaliseringen av Drammen-, Asker- og Spikkestadbanen er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Nå gjør vi forberedende arbeider mellom Skøyen og Asker.

Det første vi gjør er å bygge føringsvei og kummer for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi bygger også fundament til nytt teknisk hus på stasjoner og blokkposter. I løpet av 2021  og 2022 skal Baneservice AS gjøre denne jobben på strekningen mellom Skøyen og Asker.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Noen av de som bor nær jernbanen vil bli berørt av arbeidene. For å bygge føringsveier benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å ha ekstra belysning når vi jobber på natten.

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00, også i helgene.

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Hvor jobber vi? 

Høn - Asker

I perioden 23.08 - 14.11 arbeider vi mellom Høn og Asker stasjoner, fra kl. 01:00 - 06:00

Høvik stasjon

I perioden 11.10 - 29.10 arbeider vi ved Høvik stasjon, fra kl. 19:00 - 06:00.

I perioden 01.11 - 05.11 arbeider vi på Høvik stasjon, fra kl. 01:00 - 05:00.

Høvik - Blommenholm

Natt til 28.10 og natt til 29.10 vil vi fjerne steinmasser over betongkanal mellom Høvik og Blommenholm stasjoner. Arbeidet pågår fra kl.01:00 - 05:00.

Vakås stasjon

Nettene 03.11 og 04.11 vil det pågå arbeid ved Vakås stasjon, fra kl.01:00 - 05:00.

Hvalstad stasjon

Nettene 05.11 - 06.11 vil det pågå arbeid ved Hvalstad stasjon, fra kl.01:00 - 05:00.

Alternativ overnatting

I forbindelse med støyende arbeider på nattetid tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid.

Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter. Åpningstider: mandag til fredag: kl. 08:00-19:00. Lørdager, søndager og helligdager: kl. 09:00-15:00.

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.