Varsel om natt og helgearbeid på Follobanen 24.-25. september

Bane NOR skal i helgen 25.-26. september utføre viktig anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken. Foto: Tommy Skagseth/Bane NOR

Skal du ut å reise i denne perioden, sjekk vy.no for alternativ transport

Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Ved Lodalen vil det være anleggsarbeid og bruk av maskiner til håndtering av pukk og jernbanesviller, fra 25. september kl. 04:30 til 16:00 og 26. september kl. 01:00 til 11:00. Dette kan for de nærmeste naboer til anleggsområdet oppleves som støyende.

Ved Oslo S under Nordengen bru, vil det være anleggsarbeid og bruk av maskiner til håndtering av pukk og justering av jernbanesviller fra 25. september kl. 02.30 til kl. 14:00. Det vil også være arbeid natt til 26. september kl. 01:00-11.00. Dette kan for de nærmeste naboer til anleggsområdet kunne oppleves som støyende.

Alternativ overnatting

Naboer i nevnte områder vil bli varslet pr. sms for avbøtende tiltak. Dersom du mottar en slik melding og ønsker å benytte deg av dette tilbudet du kontakte Bane NOR Kundesenter her: https://tinyurl.com/6h39fh76 innen 22.september. Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Arbeid i Ski

Det skal utføres arbeid på strekningen Bekkelaget – Ås, inkludert Ski stasjon og morenen i Ski, mens jernbanen er stengt fra 25.-26. september. Dette er ordinært anleggsarbeid og bruk av skinnegående maskiner. Det skal ikke utføres støyende arbeid. 

Mens jernbanen er stengt 25. - 26 september, skal det også utføres alminnelig anleggsarbeid ved Bekkelaget og Solbråtan stasjoner i forbindelse med digitaliseringen av jernbanen. Det skal arbeides fra kl.01:00 til kl. 13:00 den 25.09, og fra kl. 22:00 til 11:00 den 25.09 - 26.09. På Bekkelaget vil det benyttes gravemaskin for etablering av rør under sporet, samt grunnarbeid til fundament for teknisk hus. På Solbråtan skal det etableres en rørføring i perrongen, ved bruk av gravemaskin og betongsag i korte perioder. Berørte naboer mottar varsling per sms. 

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter perioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00.

Du kan også kontakte Follobaneprosjektet ved å sende en e-post til: follobanen@banenor.no eller ringe vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.