Varsel om natt- og helgearbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR skal i helgen 16.-17. oktober utføre viktig anleggsarbeid ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken. Skal du ut å reise i denne perioden, sjekk vy.no for alternativ transport.

Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Ved Oslo S vil det være anleggsarbeid og bruk av maskiner til håndtering av steinmasser og sliping og kutting av jernbanesviller. Arbeidet vil utføres fra 16. oktober kl. 01.00 til 17. oktober kl. 13.00. Det skal ikke utføres støyende arbeid kl. 23.00-01.00. Arbeidet kan for de nærmeste naboer til dette arbeidet, oppleves som støyende.

Bane NOR vil varsle naboer som vil bli direkte berørt for avbøtende tiltak. Dersom du mottar en slik melding (tekstmelding/sms) og ønsker å benytte deg av dette tilbudet du kontakte Bane NOR Kundesenter her: https://tinyurl.com/6h39fh76 innen 13. oktober. Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Det vil i området Oslo S og Middelalderparken være generell anleggsvirksomhet i perioden, dette er ikke støyende arbeid, men det er aktivitet og anleggsmaskiner i bruk fra 16. oktober kl. 01.00 til 17. oktober kl. 13.00.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter perioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00.

Du kan også kontakte Follobaneprosjektet ved å sende en e-post til: follobanen@banenor.no eller ringe vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.