Støyvarsel: Sliping av spor i uke 51

I uke 51 skal Bane NOR slipe spor i området ved Ski stasjon.

Dette er et støyende arbeid som vil pågå på natten i perioder mellom klokken 00:00-07:00. Slipingen forflytter seg gjennom arbeidstiden, med omtrent en times intervaller. Støyen er derfor ikke konstant i et område, men forflytter seg til neste område.

Støyvarsel gjelder for områder inntil 250 meter fra lydkilden i tidsrommet 15.-20. desember.

  • Ski syd i området ved Folloveien og Gamle Åsvei og Ski stasjon sør for plattformer i området ved Salmakertunet og Bjerkelundveien, natten mellom 15. og 16. desember.
  • Norås og Roås, nettene fra 16. til 20. desember.
  • I skjæringa mellom Holteveien og Waldemarhøyveien, natten mellom 15. og 16. desember og 19. og 20. desember.
  • Ski vest, nettene fra 17. til 19. desember.

Hvorfor gjør vi dette?

Arbeidet må gjøres på natten når det ikke er annen trafikk på jernbanen. Skinnesliping på jernbanen er en viktig del av vedlikeholdet som Bane NOR gjennomfører, for å sikre at toget holder seg på skinnene. Skinnesliping er også viktig som et støyreduserende tiltak. Når skinnen er slett er det lite støy mellom hjul og skinne.

Ta kontakt med oss

For naboer som bor i tilknytning til områdene der skinneslipingen pågår, tilbyr Bane NOR alternativ overnatting, i perioden vi utfører slipingen. Vi gjør samtidig oppmerksom på at slipingen og arbeidet forflytter seg, og er ikke konstant gjennom arbeidsperioden.

Er du berørt av dette vedlikeholdsarbeidet og har behov for alternativ overnatting kan du ta kontakt med oss i forkant slik at vi kan organisere dette. Vennligst kontakt oss på e-post: follobanen@banenor.no eller telefon: 459 75 212 i tidsrommet mandag-fredag kl.09:00-15:00.