Nytt brann- og redningstog får plass på Oslo S

Effektiv tilkomst for brannvesenet og redningspersonell til Oslotunnelen, Romeriksporten og øvrig jernbaneinfrastruktur i nærområde rundt Oslo sikres med nytt tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR får et nytt brann- og redningstog som skal styrke sikkerheten for reisende, og blant annet bistå brannvesen i arbeidet med slukning av brann på steder langs banene hvor det er vanskelig å nå frem med bil. Toget blir også en viktig forstrekning ved evakuering fra person- eller arbeidstog.

Plasseringen av toget – som alltid skal være klar til utrykning, blir stående ved Schweigaardsgate 33 – 51, ved spor 1. I forbindelse med prosjekteringen er det viktig å finne ut mer om grunnforholdene før vi starter arbeidet med nytt spor. Det skal derfor gjøres grunnundersøkelser i form av borung på enkelte punkter. Natt til 24. og 25. januar. bores det på punkter som ligger tett på spor, og som fører til at en stor del av Oslo S må kobles ut. Andre boringer gjøres på dagtid.

 

Lyden fra geoboret tilsvarer en lastebil på tomgang, ca. 65 db, avhengig av hva som ligger i bakken.

Det nye redningstoget får et takoverbygg og skal stå ferdig i høsten 2020.