Støyende arbeider Alf Bjerckes vei 19

Det skal pigges for føringsveier på Alnabru containerterminal. Arbeidet skjer på natt i uke 16 og 17, mandag til torsdag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 16.04.2018 til 26.04.2018 i tidsintervallene kl. 21:00-23:00, 01:00-08:00

 Eksempel på sterkt støyende arbeid vil være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk.

Dessverre kan det kke pigges på dagtid, da arbeidsområdet ligger for nær Hovedbanen som er i drift .

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

  • Vi har dialog med virksomheter som blir berørt.
  • Vi vil tilby alternativt oppholdssted for naboer som er sterkt berørt dersom andre tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.
  • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
  • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

Dersom du mener at det er behov for alternativ overnatting, send e-post til tognabo@banenor.no For mer informasjon

ring 400 27 552