Lillestrøm stasjon

Fra fredag 28. september klokken 11:00 til mandag 1. oktober klokken 04:30 vil det foregå arbeid utenfor Lillestrøm stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I denne perioden skal det utføres tekniske arbeider av et nødstrømsaggregat. Dette krever tidvis bruk av et av et reserveaggregat der antatt lydnivå er ca. 57 dBA. Rød sone på kartet viser hvor aggregatet blir plassert. Vi vil tilsbrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Aggregatet vil i perioder generere svak støy.

Hvorfor natt- og helgearbeid

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig å utføre arbeider i perioder av døgnet med liten/ingen togtrafikk.  

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00.