Vedlikeholdsarbeider Skøyen stasjon

Prosjektet "Mindre fornyelse" starter arbeidet 16. og pågår frem til 19. august fra kl. 01:00 til ca. kl. 05:00 i den perioden på natt hvor det ikke går tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hva slags arbeid

Det skal sveises og pukksuppleres i to sporveksler.

Maskiner som benyttes er skinnegående gravemaskin og hjullaster

Tiltak:

  • Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.
  • Benytte de mest støysvake metoder som er mulig og utføre arbeidet så effektivt som mulig.
  • Unngå roping.
  • Ikke la biler og maskiner gå på tomgang unødig.
  • Begrense så langt mulig lys mot naboer om natten.

Bane NOR beklager de ulemper som arbeidet måtte føre med seg. For mer informasjon - send e-post til tognabo@banenor.no eller ring 400 27 551 (ikke sms). Tjemestene besvares man. til fre. mellom 09:00 og 15:00