Sommeren på Oslo S

Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Det blir perioder med støy for våre nærmeste naboer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

Når og hvor skjer arbeidet

Vi starter arbeidene lørdag 24. juni. Det blir stans i togtrafikken på enkelte strekninger, og redusert kapasitet på andre. Følg med på togselskapenes sider. Arbeidet avsluttes natt til mandag 7.august.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

 

  • Uke 26 og 27 støyende arbeider hele døgnet
  • Rive spor 16-17 fra ca. Oslogt. 3 og nedover til ca. plattform-ende spor 13-15. Riggplass i Haven med inn-/utkjøring i tillegg til inn-/utkjøring i Oslogt. 3.
  • Haven og Oslogt. 3 blir benyttet til inn og uttransport i de fire første ukene, men mest støyende arbeider de første to. 
  • Øke kapasiteten i spor 12 og 13.
  • Uke 28 og 29 mindre støyende arbeider hele døgnet
  • Innvendige signalarbeider, etablering av nye signaler, kontaktledningsarbeider
  • Uke 30 og 31 minimalt med støy
  • Signalarbeid og testing

Ved avvik eller andre endringer vil Bane NOR sende nytt nabovarsel via SMS og legge oppdaterte nabovarsel ut på banenor.no

Bydelsoverlegen i Oslo har gitt dispensasjon for støyende nattarbeider. Kontaktinformasjon til Bydel Gamle Oslo, postmottak@bgo.oslo.kommune.no, tlf 02180

 

Støy

Anleggsmaskiner og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil genere støy, det beklager vi. Vi forholder oss til støyforskriften T-1442 og støydispensasjon gitt av bydelsoverlegen. Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden som det jobbes. Dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kommunikasjonansvarlig/nabokontakt Britt-Johanne Wang 400 27 551 (ikke SMS til dette nummeret)

E-post tognabo@banenor.no merk meldingen med «Oslo S»

 

Tjenestene besvares på virkedager (mandag-fredag fra 09:00 – 14:00)