Påsken på Oslo S

Når arbeidet med å fornye jernbanen gjør det nødvendig å stanse togtrafikken er det viktig for Bane NOR å utnytte perioden godt. Det blir en travel påske med døgnjobbing flere steder. Vi beklager ulempene dette medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor skjer arbeidet:

OSLO S:

Det skal bygges en ny sporsløyfe I spor 6 og 7. Nattarbeid mellom kl. 23:00 til 06:00

  • 8.april fra kl. 05:00 kapping av skinner
  • 8.til 9.april innkjøring av pukk fra Oslo gt. Første gangs pakking av spor.
  • 9. til 10.april sveising.
  • 10. til 11. april kjøring med skinne-veimaskin i forbindelse med arbeid på kjøreledningen.

Brynsbakken:

  • 10.april fra ca. kl. 01:30 til 05:00 flytting av maskiner fra Oslo S til Brynsbakken.
  • 10. til 11. april sammenkobling av sporveksler, innkjøring av pukk og pakking av spor.
  • 11. til 12. april kjøring med skinne-veimaskin i forbindelse med arbeid på kjøreledningen.

 

Vi gjør oppmerksom på:

Det vil være aktivitet på riggplassen i Oslo gt. 1 hele døgnet fra 7.april til 16.april med størst belastning fra 7.april til 13.april. Deretter blir det roligere da de tyngste arbeidene er ferdig. Det samme gjelder for inn- og utkjøring i Biskop Jens Nilssøns gate. Avvik fra oppsatte tidspunkter for planlagt arbeid kan forekomme.

Oslo kommune ved bydel Gamle Oslo har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Hva betyr det for deg:

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden når støy fra våre arbeider er plagsom for våre naboer. Dette må imidlertid avtales på forhånd og hotellrom må bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene.

  • Send epost til tognabo@banenor.no med navn på de som skal overnatte. Husk alder på barn.
  • For andre spørsmål ring 400 27 551 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares i tidsrommet mandag til fredag 09:00 til 14:30

Med vennlig hilsen

Bane NOR