Heggedal stasjon

I perioden juni-august skal det bygges samtidig innkjør på Heggedal st. Dette vil medføre perioder med økt trafikk og støyende arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene vil foregå ved Heggedal stasjon. Se figur over som også viser gangrute og buss for tog.

Fra ca. 20. juni vil det pågå forberedende arbeider, tilrigging og mottak av materiell på riggplassen.

I perioden 1. juli til 16. august skal mestepartene av arbeidene gjennomføres.

Det vil i perioden være stopp i togtrafikken Asker-Spikkestad og buss for tog.

I hovedsak utføres arbeidene man-lør på dag- og kveldstid.

Støy på natt eller helligdager vil bli varslet nærmere per SMS.

I perioden ca. 3. juli-15.juli skal det rammes spunt sør der krysningssporet forlenges.

I hele perioden vil det forekomme anleggstrafikk på veier merket i blått på figur 1, omfanget er relativt begrenset med ett unntak:

I perioden ca. 10. juli-24. juli skal gamle masser kjøres ut fra spuntgropen og nye masser kjøres inn. Det vil bli betydelig lastebiltrafikk i forbindelse med dette. Trafikken kommer i hovedsak fra adkomsten lengst sør via Underlandsveien og kjører fv. 204 over jernbanen og ut på fv. 167.

Fra 16. august vil togtrafikken gå som normalt igjen. Noen etterarbeider og opprydding vil foregå i august.

  • Nord for plattformene skal Sporveksel 1 byttes ut.
  • Plattformene skal forlenges ca. 25m i sør og kortes ned i nord. Sykkelskur og venteskur skal flyttes.
  • Sør for plattformene skal krysningssporet forlenges ca. 110m mot sør. Sporveksel 2 skal byttes ut og flyttes sørover. Ettersom det er utfordrende grunnforhold i området må det spuntes og masseutskiftes der krysningssporet forlenges.

Hva betyr det for deg

Det vil være stor aktivitet på Heggedal stasjon i perioden og dette medfører støy, anleggstrafikk og buss for tog.

Arbeidene er i hovedsak planlagt til fellesferien for å redusere ulempene så langt det lar seg gjøre.

Det vil kjøres buss for tog på strekningen Asker-Spikkestad. På Heggedal st. vil bussene kjøre fra fabrikktomta nordøst for stasjonen, se figur.

Pendlerparkeringen på Heggedal st. vil være åpen for vanlig parkering.

Når prosjektet er ferdig vil samtidig innkjør gi en mer robust rutemodell og reduserer risikoen for forsinkelser på Spikkestadbanen.

Tuting i forbindelse med en planovergang rett sør for Heggedal st. fjernes.

 

Kommentarer eller spørsmål til dette rettes til nabokontakt 400 27 552 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret) og på epost tognabo@banenor.no

Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00