Frogner stasjon

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider på Hovedbanen ved Frogner stasjon. Arbeidet som skal gjennomføres består av diverse jernbanetekniske arbeider. Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca. 60-65 dBA når bensindrevet kappe/slipeutstyr benyttes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor skjer arbeidet

Det vil foregå støyende arbeider i tidsrommet fra onsdag 09/8-2017 til og med tirsdag 10/10-2017, og arbeidet starter opp ca. kl. 01:00 og vare til ca. kl. 05:00.

Pga. Bane NORs trafikksikkerhetsreglement og tett togtrafikk må arbeidene utføres i togfrie perioder på nattestid og ved planlagte totalbrudd.

 

Det vil også være to stk. totalbrudd i perioden hvor all togtrafikk er stanset på strekningen mellom Eidsvoll – Lillestrøm.

 

1. 35t Totalbrudd sporveksel 1 vil perioden vare fra 12/8 – 13/8, og arbeidet vil pågå hele døgnet fra lørdag morgen ca. kl. 07:00 til søndag kveld ca. kl. 18:00.

 

2. 35t Totalbrudd sporveksel 2 vil perioden vare fra 23/9 – 24/9, og arbeidet vil pågå hele døgnet fra lørdag morgen ca. kl. 07:00 til søndag kveld ca. kl. 18:00.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

Det skal byttes 2 sporveksler

Bytte av gangbane på Børke bru.

Rivning, etablering og oppretting av kabelkanaler, samt div. etterarbeider slik som sporjustering og pakking av spor.

 

Hva betyr det for deg

Dersom særlige forhold ligger til grunn, vil berørte naboer bli tilbudt alternative overnatting på hotell. Dette må bestilles via Bane NOR. Andre bestillinger vil ikke bli dekket. Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil medføre.

 

Kontaktinformasjon:

 

For mer informasjon ring Nabovakttelefon på 400 27 551 (ikke SMS) eller send epost til tognabo@banenor.no.

Tjenestene besvares fra 09:00 til 15:00 mandag til fredag.