Forberedende arbeider i Brynsbakken

Den nye sporsløyfa som ble lagt inn på hovedbanen i påsken er både et kapasitetsøkende og et robustiserende tiltak for Oslo S. Med den nye sporsløyfa oppnås separasjon av lokal- og regiontog, samt løse de kapasitetsmessige bindingene, også ved små forsinkelser. Tilsammen vil dette øke fleksibiliteten ved innkjøring til Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidsområdet i Brynsbakken er markert i blått.

23.-24. september skal vi gjøre forberedende arbeider for å kunne idriftsette denne senere i høst. Det må påregnes støy fra kapping og sveising av skinner (innebærer også hamring) samt noe maskinstøy fra 23. september kl. 16:00 til 24. september kl. 16:00.

Støy

Anleggsmaskiner og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil genere støy, det beklager vi. Vi forholder oss til støyforskriften T-1442 og støydispensasjon gitt av bydelsoverlegen. Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kommunikasjonansvarlig/nabokontakt 400 27 551 (ikke SMS til dette nummeret)

E-post tognabo@banenor.no merk meldingen med «Oslo S»

 

Tjenestene besvares på virkedager (mandag-fredag fra 09:00 – 14:00)