Oslo-området (Oslo S til Asker, Eidsvoll og Ski)

Vi legger her fortløpende ut informasjon om arbeider som er planlagt i Oslo-området (Oslo S til Asker, Eidsvoll og Ski). Andre varslingsrutiner som benyttes er post, sms og innrykk i lokale aviser.