Støyende nattarbeid ved Lademoen

Bane NOR skal gjennomføre grunnundersøkelser ved Lademoen i perioden fra 31. januar til 4. februar. Arbeidet vil foregå på natt og kan føre til støy for de nærmeste naboene.

Bane NOR skal utføre miljø- og grunnundersøkelser i jernbanesporet fra Lademoen Holdeplass og vestover mot Svartlamon. Det skal gjennomføres grunnboringer som fører til støy fra verktøy og anleggsmaskiner. Se også vår nyhetssak og video om grunnboringer.

Av sikkerhetsmessige grunner kan det ikke være togtrafikk på sporet når anleggsarbeidene pågår, og for å forstyrre togtrafikken minst mulig vil arbeidet derfor utføres om natten fra kl.00.00 til ca. kl.05.00. Arbeidet starter natt til 1.februar pågår til og med natt til 4. februar. Om forholdene tilsier det vil arbeidet bli avsluttet tidligere.

Arbeidet er en del av prosjektet for Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Prosjektet skal tilrettelegge for halvtimesintervall på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Gjennom dette skal det regionale kollektivtilbudet styrkes og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

Tiltak for direkte berørte naboer

Berørte naboer på Lademoen blir varslet med egen sms og får tilbud om alternativ overnatting. Dersom du mottar en slik melding, og ønsker å benytte deg av tilbudet om alternativ overnatting, må du registrere deg innen 30. januar med tilsendt kode. Du registrerer deg via vårt kontaktskjema. Kontaktskjema - Bane NOR. Skjema må sendes innen 72 timer før overnattingen finner sted. Vi ber om forståelse for dette.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag-fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag- søndag/helligdag kl. 09:00-15:00.

Du kan også kontakte prosjektet ved å sende en e-post til: postmottak@banenor.no.

Bane NOR beklager ulempene, og vi takker for naboenes tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å finne løsninger for nye og miljøvennlige tog på grønne spor i Trøndelag i tiden som kommer.