Nattarbeid ved Bodø stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Nordlandsbanen. Helgen 11. – 12. juni vil det foregå arbeid på sporområdet ved Bodø stasjon.

Arbeidet som omfatter utskifting av en sporveksel ved stasjonen, påbegynnes lørdag kl. 21.00 og avsluttes søndag kl. 21.00. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette. Vi understreker imidlertid at det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til kapping og sliping av skinneskjøter må påregnes.

Vi beklager samtidig sen informasjon som skyldes svikt i våre interne rutiner for utveksling av informasjon. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunen er informert om det planlagte arbeidet.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det ofte av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den vanlige togtrafikken. Gjennom å gjøre nødvendig forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med:

Baard Hamran
Byggeleder
Mobil:   454 04 930
E-post: baard.hamran@norconsult.com